Η Εταιρία

Η Prudential Informatics, αποτελεί μία από τις 3 Εταιρείες στις οποίες μετεξελίχθηκε η Prudential ΕΠΕ που ιδρύθηκε το 1984 και έχει προσφέρει, επί 30 χρόνια, καινοτόμες και πρωτοπόρες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες Πολυεθνικές και Εγχώριες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και Διαμεσολαβητές, Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και σε Ομοσπονδίες και Σωματεία Εργαζομένων στην Ελλάδα.

Η Εταιρεία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης του κύκλου εργασιών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ταμείων Ασφάλισης, με σημαντική συμμετοχή σε πολυάριθμα έργα.

Στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό πληροφορικής στον χώρο της Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης και χρησιμοποιεί ως εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, προϊόντα από επώνυμους προμηθευτές, με σκοπό να αξιοποιήσει αποδεδειγμένες και σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της, στις κάθετες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Λογισμικό Ομαδικών Ασφαλίσεων

Ευρύ φάσμα διαχείρισης λειτουργιών τιμολόγησης, αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας καθώς και Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (DAF)

Λογισμικό Ατομικών Ασφαλίσεων

Ηλεκτρονική διαχείριση χαρτοφυλακίου συμβολαίων Ζωής και Περιουσίας που καλύπτει έκδοση συμβολαίων, διαχείριση αποζημιώσεων, αντασφάλειες, MIS, κλπ.

Λογισμικό Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Διαχείριση αποθεμάτων ατομικών μερίδων (και σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων), τήρηση λογιστικών βιβλίων, παρακολούθηση απαιτήσεων και εισπράξεων εισφορών, αυτόματη εκκαθάριση παροχών και ότι άλλο υπαγορεύει ο κανονισμός δεοντολογίας για την λειτουργία επαγγελματικών ταμείων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας (Business Experience) με σκοπό την μετάβαση σε σύγχρονα λειτουργικά μοντέλα που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες.

Οργανωτικές Υπηρεσίες

Σύσταση και λειτουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πληροφοριακό Σύστημα (Μητρώο, Εισφορές, Παροχές, Λογιστήριο, Website), Λογιστικό Σχέδιο, Call Center, Κανονισμός Λειτουργίας.

Επικοινωνία

Έδρα της Prudential Informatics είναι ιδιόκτητος χώρος στον 4ο και 7ο όροφο στο κτίριο της οδού Μομφεράτου 148 στην Αθήνα. Το προσωπικό λειτουργεί σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν όλες τις απαιτούμενες συνθήκες άνεσης και ασφάλειας

Διεύθυνση

  • Μομφεράτου 148
  • 11475, Αθήνα
  • Ελλάδα

Τηλέφωνο

  • +30 210 6470064

Fax

  • +30 210 6470065

Email

Πολιτική Cookies